Nu in het ziekenhuis

Nu in het ziekenhuis

Nu in het ziekenhuis

Nu in het ziekenhuis

DrainBags worden gratis aan het ziekenhuis geleverd. Via de verpleegafdeling worden ze direct aan de patiënt meegegeven. Als de drain een week later wordt verwijderd, komt de tas terug op de afdeling. Na reiniging is de tas klaar voor gebruik door een volgende patiënt. Op dit moment testen we 100 DrainBag in 6 ziekenhuizen. Op basis van de resultaten willen we de DrainBag optimaliseren en voor meer vrouwen beschikbaar maken. 

 • 100% herbruikbaar
 • duurzaam geproduceerd
 • ruimte voor 600cc opvangfles

DrainBags worden gratis aan het ziekenhuis geleverd. Via de verpleegafdeling worden ze direct aan de patiënt meegegeven. Als de drain een week later wordt verwijderd, komt de tas terug op de afdeling. Na reiniging is de tas klaar voor gebruik door een volgende patiënt. Op dit moment testen we 100 DrainBag in 6 ziekenhuizen. Op basis van de resultaten willen we de DrainBag optimaliseren en voor meer vrouwen beschikbaar maken. 

 • 100% herbruikbaar
 • duurzaam geproduceerd
 • ruimte voor 600cc opvangfles

DrainBags worden gratis aan het ziekenhuis geleverd. Via de verpleegafdeling worden ze direct aan de patiënt meegegeven. Als de drain een week later wordt verwijderd, komt de tas terug op de afdeling. Na reiniging is de tas klaar voor gebruik door een volgende patiënt. Op dit moment testen we 100 DrainBag in 6 ziekenhuizen. Op basis van de resultaten willen we de DrainBag optimaliseren en voor meer vrouwen beschikbaar maken. 

 • 100% herbruikbaar
 • duurzaam geproduceerd
 • ruimte voor 600cc opvangfles

DrainBags worden gratis aan het ziekenhuis geleverd. Via de verpleegafdeling worden ze direct aan de patiënt meegegeven. Als de drain een week later wordt verwijderd, komt de tas terug op de afdeling. Na reiniging is de tas klaar voor gebruik door een volgende patiënt. Op dit moment testen we 100 DrainBag in 6 ziekenhuizen. Op basis van de resultaten willen we de DrainBag optimaliseren en voor meer vrouwen beschikbaar maken. 

DrainBags worden gratis aan het ziekenhuis geleverd. Via de verpleegafdeling worden ze direct aan de patiënt meegegeven. Als de drain een week later wordt verwijderd, komt de tas terug op de afdeling. Na reiniging is de tas klaar voor gebruik door een volgende patiënt. Op dit moment testen we 100 DrainBag in 6 ziekenhuizen. Op basis van de resultaten willen we de DrainBag optimaliseren en voor meer vrouwen beschikbaar maken. 

 • 100% herbruikbaar
 • duurzaam geproduceerd
 • ruimte voor 600cc opvangfles

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

STAP 1 

STAP 1 

STAP 1 

Enkele dagen na de operatie mag de patiënt naar huis. Ze krijgt een gratis DrainBag mee van de verpleegafdeling.

Enkele dagen na de operatie mag de patiënt naar huis. Ze krijgt een gratis DrainBag mee van de verpleegafdeling.

Enkele dagen na de operatie mag de patiënt naar huis. Ze krijgt een gratis DrainBag mee van de verpleegafdeling.

STAP 2

STAP 2

Na ongeveer een week wordt de drain verwijderd. De tas komt terug op de afdeling en kan mee in het thermische reinigingsprogramma van het ziekenhuis.

Na ongeveer een week wordt de drain verwijderd. De tas komt terug op de afdeling en kan mee in het thermische reinigingsprogramma van het ziekenhuis.

STAP 3

Na reiniging is de tas gereed voor een volgende patiënt. Volgens onze berekeningen kan een tas door 10 vrouwen per jaar worden gebruikt.

170809_DRAINBAG_redovac

REDOVAC 600CC OPVANGFLES

REDOVAC 600CC OPVANGFLES

“Niet alleen de fysieke wond moet helen, maar ook de psychische wond. Het helpt als je weet dat je niet als patiënt wordt gezien, maar als jezelf.”

Ingeborg, 43 jaar

Ingeborg, 42 jaar

Deelnemende ziekenhuizen tot nu toe:

Deelnemende ziekenhuizen tot nu toe:

Deelnemende ziekenhuizen tot nu toe:

Radboud_zw
Olvg_zw
Monro_zw
Erasmus_zw
umc_zw

Heeft uw ziekenhuis ook interesse in gratis DrainBags voor patiënten? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.